+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

czwartek, 30 maj 2019 08:15

Rentgenowskie oprogramowanie diagnostyczne – nowoczesne narzędzie pracy

W poprzednich artykułach opisywaliśmy różne rodzaje akwizycji obrazu: analogową (obraz powstaje na błonach rentgenowskich) i cyfrową (obraz prezentowany jest w formie cyfrowej na ekranie monitora). To drugie rozwiązanie oferuje nam wiele funkcjonalności, dlatego tak ważnym elementem systemów cyfrowych jest dostarczone wraz nim oprogramowanie. W zależności od modelu umożliwia ono pomiar różnych parametrów, od tych najprostszych, po bardziej zaawansowane. Wyposażone może być także w dodatkowe elementy, takie jak RIS czy PACS, umożliwiające rejestrowanie, archiwizację i dystrybucję obrazów.

Rynek oferuje użytkownikowi szereg rozwiązań do cyfrowej akwizycji obrazu. Przed zakupem należy zastanowić się, jakie rozwiązania są optymalne dla danego gabinetu rentgenowskiego i na jakich funkcjach nam zależy. Podstawową kwestią jest oczywiście interfejs dopasowany do potrzeb weterynaryjnych. Należy być świadomym, że nie wszystkie produkty oferują jednakowe narzędzia pracy. Ważne jest również, aby umieć w pełni wykorzystać posiadane rozwiązanie, zwiększając równocześnie wydajność i komfort pracy. Publikowany tekst ma być rodzajem kompendium na temat możliwości oferowanych przez nowoczesne systemy cyfrowe.

Do narzędzi pomiarowych oprogramowania należą [2]:

 • linijka – umożliwia pomiar długości odcinka;
 • kątomierz – umożliwia pomiar kąta między dwoma odcinkami;
 • pole powierzchni – umożliwia pomiar wyznaczonego przez użytkownika pola powierzchni;
 • kąt Cobba – umożliwia pomiar kąta Cobba na wybranym obrazie, w celu wyznaczenia stopnia skrzywienia kręgosłupa;
 • kąt Cobba, przesunięcie – wariant pomiaru kąta Cobba, który pozwala na uwzględnienie rotacji trzonu kręgu w ciężkich przypadkach skoliozy;
 • kąt Cobba, rozszerzenie – wariant pomiaru kąta Cobba, który pozwala na narysowanie pięciu linii i obliczenie sumy trzech jednocześnie zmierzonych kątów Cobba;,
 • całkowity kąt rotacji (ARA) – umożliwia pomiar kątów Cobba między seriami linii, a następnie dodanie do siebie kątów i obliczenie całkowitego kąta rotacji (ang. Absolute Rotation Angle, ARA);
 • pomiar od poziomu – umożliwia pomiar odległości między dwoma punktami podczas pomiaru względem płaszczyzny poziomej (narzędzie może być stosowane do mierzenia przemieszczenia stawu biodrowego w obszarze miednicy);
 • pomiar techniką Gonsteada – umożliwia pomiar punktów stawów biodrowych w oparciu o opublikowane techniki pomiaru Gonsteada,
 • krzywa szyjna – umożliwia pomiar krzywizny kręgosłupa szyjnego;
 • krzywa lędźwiowa – umożliwia pomiar krzywizny kręgosłupa lędźwiowego;
 • pomiar od linii pionowej – umożliwia pomiar długości odcinków lub odległość między dwoma punktami podczas pomiaru względem płaszczyzny pionowej;
 • linia tylnego zarysu trzonów kręgowych – umożliwia pomiar odstępu (przesunięcie lub ześlizg) między wieloma kręgami wzdłuż kręgosłupa;
 • kąt Lippmana-Cobba – umożliwia pomiar kąta między dwoma liniami. Jest to narzędzie przydatne podczas pomiaru krzywizny skoliozy kręgosłupa;
 • goniometria – umożliwia pomiar zmiany kątowej ułożenia nóg;
 • koksometria – umożliwia pomiar poziomego nieprawidłowego ułożenia stawu biodrowego;
 • kompresja kręgu – umożliwia pomiar stopnia kompresji kręgu w stosunku do średniej kręgów sąsiadujących po obu stronach;
 • wskaźnik serce/klatka piersiowa – umożliwia obliczenie stosunku największego poprzecznego wymiaru serca do największego poprzecznego wymiaru klatki piersiowej;
 • masa środkowa z kręgiem szczytowym – umożliwia uwidocznienie, w jaki sposób środek masy podstawy czaszki jest umieszczony w stosunku do płaszczyzny kręgu szczytowego;
 • klatka piersiowa, projekcja brzuszno-grzbietowa – pomiar służący do oceny stosunku szerokości serca do klatki piersiowej; 
 • dysplazja stawu biodrowego (HD) – służy do pomiaru kąta Norberga biodra;
 • osteotomia poziomująca plateau piszczeli (TPLO) – służy do pomiaru kąta plateau piszczeli, czyli nachylenia piszczeli; 
 • rozwój guzowatości piszczeli (TTA) – służy do określenia wielkości poszerzenia guzowatości kości piszczelowej;
 • ocena serca wg skali VHS – służy do mierzenia rozmiaru serca zwierzęcia; 
 • ochwat – służy do pomiaru kąta obrotu kości kopytowej względem przedniej ściany kopyta (dotyczy koni).

Wymienione funkcjonalności mają pokazać użytkownikowi mnogość rozwiązań oferowanych przez oprogramowanie. Warto zaznaczyć, że nie kończą się one na narzędziach pomiarowych. PACS (Picture Archiving and Communication System – informatyczny system do archiwizowania i dystrybuowania obrazów) umożliwia swobodne rejestrowanie pacjentów, ich wyszukiwanie, a także dostęp do wykonanych badań. Co ważne, dostęp ów możliwy jest nie tylko z poziomu komputera, na którym są one zapisane, ale również z poziomu przeglądarki internetowej. Umożliwia to wgląd do archiwum badań z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. Nowością jest możliwość przeglądania zdjęć na tablecie, co zwiększa komfort i mobilność pracy.

Przed zakupem urządzenia do akwizycji obrazu wraz z oprogramowaniem należy upewnić się, jakie rozwiązania ono oferuje, tak aby nie być zaskoczonym brakiem narzędzi, które są nam niezbędne. Niejednokrotnie bardziej rozbudowane funkcje oferowane są jedynie za dopłatą, więc nie odnajdziemy ich w wersjach podstawowych. Często najlepszym sposobem na poznanie produktu jest po prostu przetestowanie go we własnym gabinecie, aby dowiedzieć się, jak sprawuje się w codziennym użytkowaniu.

 

LEKSYKON RTG:

 • Tablet viewer – oprogramowanie dostępne na urządzenie typu tablet, umożliwiające przeglądanie cyfrowych zdjęć rentgenowskich.
 • VHS vertebral heart score – parametr określający wielkość serca w stosunku do kręgów piersiowych.
 • Dysplazja stawu biodrowego (HD – hip dysplasia) – wada stawu biodrowego pole-gająca na niedorozwoju panewki stawowej lub innych elementów budujących staw.

PIŚMIENNICTWO:

 • Pomoc online systemu Image Suite do obrazowania w medycynie weterynaryjnej. Nr publikacji AB0726_pl. 2013.

Dane Kontaktowe

 • icon
  MKJ Radiologia Sp. z o.o. Sp. k.,
  ul. Sucha 16, 80-531 Gdańsk.
 • icon
  +48 58 345 23 16