+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Artykuły

informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

W poprzednich artykułach opisywaliśmy różne rodzaje akwizycji obrazu: analogową (obraz powstaje na błonach rentgenowskich) i cyfrową (obraz prezentowany jest w formie cyfrowej na ekranie monitora). To drugie rozwiązanie oferuje nam wiele funkcjonalności, dlatego tak ważnym elementem systemów cyfrowych jest dostarczone wraz nim oprogramowanie. W zależności od modelu umożliwia ono pomiar różnych parametrów, od tych najprostszych, po bardziej zaawansowane. Wyposażone może być także w dodatkowe elementy, takie jak RIS czy PACS, umożliwiające rejestrowanie, archiwizację i dystrybucję obrazów.

Ważnym elementem pracy z aparatem rentgenowskim jest znajomość parametrów obrazowania. W zależności od doboru parametrów ekspozycji otrzymany radiogram prezentuje stosowne struktury – tkanki miękki i kostne, ważne jest więc, aby wykonujący zdjęcie wiedział, co chce na nim zobaczyć, a następnie odpowiednio dobrał warunki ekspozycji. Właściwe ich ustawienie ma fundamentalny wpływ na jakość i treść otrzymywanego radiogramu.

Ważnym elementem pracy gabinetu rentgenowskiego jest ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo pracy. W artykule opisujemy podstawy dobrej praktyki pracy z promieniowaniem jonizującym, kierując się między innymi zasadą alara (as low as reasonably achievable), czyli tak nisko jak to tylko możliwe.

Otwarcie gabinetu rentgenowskiego, oprócz doboru aparatu, wiąże się z wy borem metody akwizycji obrazu rentgenowskiego. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii cyfrowej do wyboru mamy kilka różnych metod rejestrowania obrazu. Oprócz tradycyjnej analogowej, są to również cyfrowe systemy CR i DR. Metoda analogowa wykorzystuje tradycyjne błony rentgenowskie, które w celu uzyskania obrazu należy poddać obróbce fotochemicznej. Skróty CR oraz DR oznaczają kolejno: computed radiography radiografia komputerowa i digital radiography radiografia cyfrowa.

Jednym z elementów aranżacji pracowni rentgenowskiej jest wybór odpowiedniego aparatu diagnostycznego. Wybór musi być świadomy, gdyż wpływa znacząco na to, w jakich warunkach będziemy pracować. Należy rozważyć czynnik ekonomiczny, cenę i przeznaczenie aparatu. Aparaty rentgenowskie mogą być przenośne o wielkości i wadze umożliwiających ich komfortowy transport lub stacjonarne charakteryzujące się większymi gabarytami i mocą.

Pracownie rentgenodiagnostyki w gabinetach weterynaryjnych są coraz powszechniejszym widokiem. Otwarcie gabinetu RTG jest niejednokrotnie wielką niewiadomą dla przyszłych użytkowników. Pierwszym krokiem przy jego planowaniu jest sprawdzenie warunków lokalowych.

Nie ma skutecznej diagnostyki weterynaryjnej bez obrazowania rentgenowskiego. Aparaty rentgenowskie stały się niezbędnym narzędziem każdego nowoczesnego, kompleksowo wyposażonego gabinetu.

Dane Kontaktowe

  • icon
    MKJ Radiologia Sp. z o.o.,
    ul. Sucha 16, 80-531 Gdańsk.
  • icon
    +48 58 345 23 16